title:เครื่อง แมชชีนนิ่ง เซ็นเตอร์

เครื่องอัตโนมัติ self-unit
เครื่อง ซี เอ็น ซี รุ่นโปร์ CNCPRO
เครื่อง แมชชีนนิ่ง เซ็นเตอร์ self-center

เครื่องอัตโนมัติ self-unit

เป็นเครื่องแบบ Transfer และ Index ประกอบเข้าด้วยกัน ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องแมชชีนนิ่ง เซ็นเตอร์แบบคอลัมน์ (Column Machining Center) สามารถสั่งผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ
photo:เครื่องอัตโนมัติ (แบบแนวตั้ง)
แบบแนวตั้ง
photo:เครื่องอัตโนมัติ (แบบแนวนอน)
แบบแนวนอน
photo:เครื่องอัตโนมัติ (self-unit)
[ กลับไปยังด้านบน ]

เครื่อง ซี เอ็น ซี รุ่นโปร์ CNCPRO

เหมาะสำหรับงานเจาะและต๊าปเกลียว เครื่องทำงานแบบ Turret Center ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง มี 2 รุ่นให้เลือก คือ แบบ 4 หัว และ 6 หัว ทำงานเร็ว สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต
photo:ตัวอย่าง การติดตั้งแบบต่อเนื่อง
ตัวอย่าง การติดตั้งแบบต่อเนื่อง
photo:เครื่อง ซี เอ็น ซี รุ่นโปร์ (CNCPRO)
[ กลับไปยังด้านบน ]

เครื่อง แมชชีนนิ่ง เซ็นเตอร์ self-center

เหมาะสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ หรือชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ที่มีปริมาณการผลิตมากๆ มี2แบบให้เลือก คือ แบบแนวนอน และแบบแนวตั้ง ทำงานได้รวดเร็ว เซ็ทโปรแกรมการทำงานได้ง่าย
photo:ตัวอย่างงานเจาะรูชิ้นส่วน ABS
ตัวอย่างงานเจาะรูชิ้นส่วน ABS
photo:เครื่อง แมชชีนนิ่ง เซ็นเตอร์ (แบบแนวตั้ง)
แบบแนวตั้ง
photo:เครื่อง แมชชีนนิ่ง เซ็นเตอร์ (แบบแนวนอน)
แบบแนวนอน
[ กลับไปยังด้านบน ]