title:ปั๊มอัดฉีดด้วยระบบแรงดันน้ำกำลังสูง

เครื่องหัวฉีดน้ำด้วยแรงอัดของซูกีโน แมชีน ใช้สำหรับชะล้างสถานที่ต่าง ๆ ในโรงงาน หรือ การฉีดชะเศษปูนหรือคอนกรีตที่ผุกร่อนให้แตกกระจาย ฉีดตัดเศษวัสดุโลหะหรือวัตถุผสม ชนิดต่าง ๆ ได้
เพื่อการชะล้างทำความสะอาด
สำหรับงานตัด
ใช้สำหรับการกระเทาะหรือสกัดผิว

เพื่อการชะล้างทำความสะอาด

เครื่องชะล้างแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องปั๊มแรงดันสูง ใช้ล้าง กระเทาะ หรือทำความสะอาดอุปกรณ์หรือสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในแทงค์ โดยใช้แรงดันน้ำกำลังสูง
photo:การทำความสะอาดเครื่องถ่ายเทความร้อน
การทำความสะอาดเครื่องถ่ายเทความร้อน
photo:การกระเทาะหรือสกัดเศษคอนกรีต
การกระเทาะหรือสกัดเศษคอนกรีต
photo:ปั๊มแรงดันสูง
ปั๊มแรงดันสูง
[ กลับไปยังด้านบน ]

สำหรับงานตัด

ใช้สำหรับงานตัดวัสดุตามแบบรูปทรงต่าง ด้วยประสิทธิภาพของแรงดันน้ำกำลังสูง สามารถตัดวัสดุได้อย่างสวยงามและละเอียด เช่น พรมปูพื้นรถ วัสดุบุหลังคารถ และประตู เป็นต้น ก็ใช้เครื่องตัดจากแรงอัดฉีดของน้ำ "วอร์เตอร์เจ็ท" นี้เช่นกัน
photo:สำหรับงานตัด
[ ตัวอย่างการตัดเป็นรูปลวดลายต่าง ๆ ]
photo:แผ่นยางผสมเคมีสำหรับใช้ปูพื้น
แผ่นยางผสมเคมีสำหรับใช้ปูพื้น
photo:CFRP
CFRP
photo:หัวฉีดน้ำที่มีเครื่องบังคับการตัดด้วยแรงอัดฉีดน้ำกำลังสูง
หัวฉีดน้ำที่มีเครื่องบังคับการตัดด้วยแรงอัดฉีดน้ำกำลังสูง
[ กลับไปยังด้านบน ]

ใช้สำหรับการกระเทาะหรือสกัดผิว

เครื่องอัดฉีดแรงสูงที่มีเครื่องควบคุมการทำงาน ใช้ฉีดเพื่อกระเทาะหรือสกัดผิววัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
photo:การฉีดกระเทาะผิวสีที่ทาฉาบถังน้ำมันดิบ
การฉีดกระเทาะผิวสีที่ทาฉาบถังน้ำมันดิบ
photo:การฉีดเพื่อสกัดผิวที่ทาฉาบด้านในของถังแท้งค์
การฉีดเพื่อสกัดผิวที่ทาฉาบด้านในของถังแท้งค์
photo:การฉีดกระเทาะคอนกรีต
การฉีดกระเทาะคอนกรีต
[ กลับไปยังด้านบน ]