title:เครื่องล้างเศษวัสดุด้วยแรงดันน้ำกำลังสูง

เป็นเครื่องที่ใช้ล้างและขจัดเศษวัสดุหรือครีบของชิ้นงาน ด้วยระบบแรงดันน้ำกำลังสูง
เครื่องล้างและขจัดเศษวัสดุของชิ้นงานด้วยระบบแรงดันน้ำกำลังสูง
High Pressure Washing and Deburring Machine
เครื่องล้างระบบน้ำแรงดันสูงแบบจมน้ำ Submurged High Pressure Washing Machine
เครื่องขจัดเศษครีบแบบฉีด Media Injection Deburring Machine

เครื่องล้างและขจัดเศษวัสดุของชิ้นงานด้วยระบบแรงดันน้ำกำลังสูง
High Pressure Washing and Deburring Machine

เป็นเครื่องชะล้างและขจัดเศษวัสดุของชิ้นงานที่ผลิต ด้วยระบบการอัดฉีดด้วยน้ำแรงดันสูง สามารถขจัดและใล่เศษวัสดุที่ติดค้างอยู่ภายในชิ้นงานออกได้อย่างหมดจดและง่ายดาย
photo:ตัวอย่างชิ้นงานของ ABS Body
ตัวอย่างชิ้นงานของ ABS Body
photo:ตัวอย่างชิ้นงานของปั้มน้ำมันเครื่อง (Oil Pump)
ตัวอย่างชิ้นงานของปั้มน้ำมันเครื่อง (Oil Pump)
photo:เครื่องล้างและขจัดเศษวัสดุของชิ้นงานด้วยระบบแรงดันน้ำกำลังสูง (High 
Pressure Washing and Deburring Machine) photo:เครื่องล้างและขจัดเศษวัสดุของชิ้นงานด้วยระบบแรงดันน้ำกำลังสูง (High 
Pressure Washing and Deburring Machine)
[ กลับไปยังด้านบน ]

เครื่องล้างระบบน้ำแรงดันสูงแบบจมน้ำ
Submurged High Pressure Washing Machine

เป็นเครื่องล้างและขจัดเศษวัสดุที่ติดค้างอยู่ภายในชิ้นงานผลิต เป็นแบบชิ้นงานจมน้ำ (Submurged Washing) ซึ่งสามารถขจัดสิ่งต่างๆที่ติดค้างอยู่ภายในชิ้นงานทุกซอกมุม ออกได้เป็นอย่างดี
photo:เครื่องล้างระบบน้ำแรงดันสูงแบบจมน้ำ (Submurged High Pressure Washing 
Machine)
photo:ฝาสูบเครื่องยนต์ (Cylinder Head)
ฝาสูบเครื่องยนต์
(Cylinder Head)
photo:เครื่องล้างระบบน้ำแรงดันสูงแบบจมน้ำ (Submurged High Pressure Washing 
Machine)
[ กลับไปยังด้านบน ]

เครื่องขจัดเศษครีบแบบฉีด
Media Injection Deburring Machine

เป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการขจัดรอยครีบที่ติดอยู่บนชิ้นงาน ด้วยระบบแรงดันน้ำกำลังสูง สามารถขจัดรอยครีบในชิ้นงานที่ผลิตได้อย่างละเอียดสวยงาม
photo:เครื่องขจัดเศษครีบแบบฉีด (Media Injection Deburring Machine)
photo:ก่อนการขจัดรอยครีบ
ก่อนการขจัดรอยครีบ
mark:arrow
photo:หลังการขจัดรอยครีบ
หลังการขจัดรอยครีบ
photo:เครื่องขจัดเศษครีบแบบฉีด (Media Injection Deburring Machine)
[ กลับไปยังด้านบน ]